Hrvatska šahovnica

Hrvatska šahovnica možda je i najprepoznatljivije obilježje naše zemlje. Šahovnica će nas prije svega asocirati na grb Republike Hrvatske koji se sastoji od štita s 25 crvenih i bijelih polja te krune s povijesnim hrvatskim grbovima. Jedna od najstarijih slika grba sa crveno-bijelom šahovnicom potječe iz 1495. godine i nalazi se na pročelju kuće u austrijskom gradu Innsbrucku. Međutim, ona se nije zadržala samo na grbu već je postala uzorak po kojemu će svugdje u svijetu prepoznati našu zastavu, sportaše naših reprezentacija, suvenire… Tako je postala prepoznatljivi simbol Hrvatske. Samo porijeklo i razlog korištenja crveno-bijele šahovnice na grbu Republike Hrvatske nisu u potpunosti poznati. Neki smatraju da smo šahovnicu donijeli sa sobom prilikom doseljenja s prostora današnjeg Irana. Također postoji i legenda o šahovskoj partiji koju su odigrali kralj Držislav kojeg su zarobili Mlečani i mletački dužd Petar II. Orseolo. Pobjedom nad mletačkim duždom Držislav je dobio svoju slobodu, ali i vlast nad Dalmacijom. Nakon toga je šahovnicu uvrstio u svoj grb. Smatra se da se boje na šahovnici odnose na Crvenu i Bijelu Hrvatsku.

(Visited 35 times, 1 visits today)